O nás

Po obnově skautingu se v prostorách sportovní haly ve Znojmě začala scházet skupina 12 děvčat, světlušek, pod vedením sestry Heleny Hrivňákové a Marie Donutilové. Tím se začala psát novodobá historie 1.roje světlušek. Děvčata tvořila dvě šestky, modrou starší dívky a červenou malé světlušky. V létě v roce 1990 a 1991 se světlušky vydaly tábořit do údolí k Bihance, do Kdousova.

Pro nedostatek času a velké pracovní nasazení vedoucích se světlušky ocitly bez vedoucí. Malých děvčat se ujala sestra Eva Jordánová. Společně s novým vedením se 1. roj světlušek přestěhoval do nové klubovny, kterou měl v prostorách DDM ve Znojmě a později na Přímětické ulici. Pod vedením sestry Evy světlušky poprvé vyrazily na tábor na tři týdny do Slatiny. V závodech O stužku sestry náčelní se světlušky z 1. roje umístily na prvním místě a vydaly se do krajského kola, kde znojemskému středisku neudělaly ostudu.

V roce 1992, po táboře ve Slatině, přibyly do roje posily pro sestru Evu, byly to roverky Silvie Váňová a Hana Zofallová. Sestra Eva si je vychovala pro skautský život, jak se říká "k obrazu svému" a v roce 1993 odešla do skautského důchodu a věnovala se hlavně činnosti u oldskautů. V srpnu 1995 nás sestra Eva Jordánová opustila po dlouhé nemoci navždy.

Vedoucí 1. roje se stala Silvie Váňová. 1. roj měl stále dvě šestky, které jezdily tábořit společně s 1. dívčím oddílem. V létě 1993 a 1994 tábořily v Tavíkovicích, v roce 1995 v Pekle u Rozkoše. V roce 1996 se vydaly světlušky tábořit nejen s 1. dívčím oddílem, ale také s vlčaty 2.chlapeckého oddílu na Bábovec u Hlubokých Mašůvek.

Na počátku roku 1997 došlo k sloučení 1.roje světlušek a 2.chlapeckého oddílu a vznikl nový oddíl – 6.smíšený. Vedoucí oddílu zůstala sestra Silva, která se v průběhu roku provdala za Jiřího Jedličku a tím náš oddíl získal další zdatnou posilu. Zástupcem vedoucí oddílu byl Libor Apeltauer, bývalý vedoucí vlčat.

V roce 2013 předala sestra Silva vedení oddílu Tomáši Holečkovi (Tomiš), nadále ho podporuje jako zastupkyně vedoucího. Počet členů oddílu se stále drží nad hranicí 40 lidí. Tábořit náš oddíl stále jezdí na Bábovec, v roce 2015 jsme oslavili 20 let od prvního tábora v Hlubokých Mašůvkách.

Vedení družinek Draků a Hrdinů přešlo do rukou rádců Jakuba a Jendy z řad Gramofonů. Družinky Růžičky a Tygry vede Silva splu s Gramofonkama Barčou a Růžou.

2012 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Podyjí Znojmo | webdesign: Mikon